Czym jest Robotmaster
Robotmaster jest programem dodatkowym instalowanym w środowisku systemu Mastercam.
Program Mastercam daje możliwość modelowania, importowania detali, zmian projektowych oraz tworzenia technologii obróbkowej na dowolne obrabiarki CNC.
W połączeniu z modułem Robotmaster daje użytkownikowi możliwość programowania „off-line” robotów przemysłowych dowolnych producentów.

Obsługiwane roboty
 
Dlaczego warto skorzystać z programu Robotmaster
Niektóre funkcje i korzyści programu Robotmaster:
  • tworzenie prostych i złożonych trajektorii ruchów robota bez żmudnego uczenia robota przy pomocy „teachpendanta”
  • możliwość sprawdzenia technologii poprzez symulacje
  • wykrywanie kolizji
  • wykrywanie przekroczenia dopuszczalnych limitów zasięgu
  • jedno rozwiązanie zgodne z wieloma producentami robotów
 
Zastosowanie
Robotmaster jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich zastosowań, takich jak: obróbka skrawaniem, spawanie, polerowanie, czyszczenie, malowanie, paletyzacja, szlifowanie, itp ...
 
Zastosowanie - Cięcie

Przemysł - Elementy motoryzacyjne
ZALCO Sp. z o.o.
ul. Bażancia 43
02-892 Warszawa
tel.: (022) 894 55 00
fax: (022) 644 65 52
kom.: (601) 38 46 66
mailto: info@mastercam.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XIX Wydz. Gospodarczy KRS nr 0000169376
NIP 521-32-61-661 Regon 015570651 Wys. kapitału zakł. 50.000,00 PLN